Täname

                 

Lõhavere kaevurakked

Aluspõhja loodimine ja kontroll

NURGATAPI MÄRKIMINE JA RAIUMINE

VARA MÄRKIMINE JA LOODIMINE

VARAMINE JA PAIGALDAMINE

ÜHE TAPI RAIUMINE

TENDRIPOST, NURGATAPP JA PEITEPULGAD

ÜLEMISTE PALKIDE MAHATÕSTMINE JA LOODIMINE

SARIKATE VALMISTAMINE