„Seiklus viikingiaegses Rõuges“ on eri õppeaineid lõimiv maastikumäng.

Sihtgrupp: See mäng on jõukohane õpilastele alates 7. klassist ning pakub huvitavat avastamisrõõmu ka täiskasvanutele

Eesmärk: Mängus pannakse proovile koolis õpitud tarkuste kasutusoskus reaalsetes olukordades, analüüsivõime, tähelepanelikkus jne. Samas saadakse mängus teadmisi viikingiaegse eluolu kohta Kagu- Eestis. Maastikumäng pakub ka füüsilist koormust, kuna läbida tuleb 14 kontrollpunkti, kus asuvad peidetud lehed küsimustega. Teekonna pikkus on ligikaudu 3 kilomeetrit ning sellel teekonnal tuleb läbida hulgaliselt tõuse ja langusi. Retkel kohtad maalilisi vaateid Rõuge järvedele ning ürgorule.

Orienteeriv mängimiseks kuluv aeg on 2 tundi.

Registreerimine: Registreerimine ei ole vajalik. Maastikumängu kontrollpunktide sildid asuvad Rõuge linnamäel ja selle lähiümbruses. Kaardi ja vastuste lehe saab printimiseks alla laadida siit: //media.voog.com/0000/0017/6762/files/Maastikumang_13_16.pdf

Juhised õpetajale:  Soovitan moodustada neljaliikmelised võistkonnad. Iga võistkond saab kaardi ja ristsõna. Kaasa võtta ka kirjutusvahend. Lisaks saavad nad ka vihje esimese kontrollpunkti asukoha kohta. Võistlejad võivad need saada näiteks loosiga. Siin on valik vihjeid:

Leia üles punkt, mille kõrgus merepinnast on 173 meetrit. Sellest punktist leiad juhised.

Liigu Tindioru pervele ning leia sealt rauaallikas. Juhised leiad infotahvli tagant.

Liigu punkti, mis on järgmise võrukeelse mõistatuse vastus: liigus ja liigus, a paigast mintu ei saa. Edasised juhised leiad lähima infostendi tagaküljelt.

Liigu läbi Ööbikuoru oja teisele nõlvale. Tee äärest leiad edasised küsimused ja juhendid.

Liigu muinasaegsele asulakohale, mis asub platool. Edasised juhised leiad infostendi tagant.

Liigu linnamäe ja asula infostendini. Edasised juhised leiad infostendi tagant.

Need punktid on valitud selliselt, et võistlejate rühmad ei oleks liigselt teineteise lähedal. Igast kontrollpunktist leiad rohelisele taustale prinditud lehed, mis on ära kiletatud. Igas lehe üleval servas on teave muinasaegse Rõuge eri eluvaldkondade kohta. Sellele järgnesvad küsimused, mis pärinevad 6. ja 7. klassi ainekavadest ja õpikutest ning olid otseselt seotud Rõuge looduse või inimeste poolt loodud keskkonnaga. Infot leiab ka erinevatelt infotahvlitelt. Õpetaja võib neil lubada kasutada ka nutiseadmeid, aga küsimused on koostatud selliselt, et mängijate kogu tähelepanu oleks suunatud ümbrusele, infotahvlitele, suunaviitadele jne. Rohkem on abi analüüsivõimest kui lihtsast infootsingust internetiavarustest. Tihti on need vastused sinu teekonnal olemas. Oluline osa on ka meeskonnatööl.

Igas kontrollpunktis leiad vihje, kuhu peaksid edasi liikuma. Kontrollpunkti lehed on nummerdatud, st näiteks teises kontrollpunktis suunatakse sind kolmanda kontrollpunkti juurde. Kontrollpunktid on kaardil tähistatud punaste täppidega. Ürita püsida ka matkaraja piirides ning ära tungi naabruses olevate talude hoovidesse.

Küsimuste vastused tuleb kirjutada ristsõna lahtritesse. Kokku on 27 küsimust ja need on väga erinevatest ainevaldkondadest. Ristsõna edukal lahendamisel on võimalik endale vastav tunnistus alla laadida, oma nimi sisse kirjutada ning välja printida. Tunnistus asub siin: https://owncloud.arte.edu.ee/index.php/s/sRW8H9VreuE5m6y

Lehele sisselogimiseks on vaja parooli, mis on lause ristsõna kollasest veerust väikeste tähtede ja ilma tühikuteta.

Maksumus: Maastikumäng on tasuta. Samas võib toetada Rõuge muinastalu arendamist 1 euroga õpilase kohta. Raha saab üle kanda MTÜ Arheopolis arveldusarvele EE194204278601393601.